IB DİPLOMA PROGRAMININ AVANTAJLARI

Uluslararası Bakalorya Programı, International Baccalauerate Organization (IBO) tarafından hazırlanan öğrenen profilinde belirtilen tüm özellikleri kazanmış, uluslararası seviyede becerilerle donanmış ve çok ulusluluk, çok kültürlülük ve çok dillilik gibi kavramları kazanmış bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dolayısıyla bu programa ait diplomaya sahip olan öğrenciler;

  • Milli Eğitim Bakanlığı diplomasına ek olarak tüm dünyada farklı ülkelerini önde gelen üniversitesine kabul edilme şansını elde ederler.  (Tüm ülkeler ve üniversitelere ait şartlar için lütfen tıklayınız.)
  • Diploma Programı boyunca kazandıkları olağanüstü motivasyon ve uluslarası bilinç çalışma alışkınlıklarını geliştirir ve hayata dönük farklı bakış açıları kazanırlar,
  • Akademik anlamda tüm önemli ilkelere ve kriterlere maksimum düzeyde dikkat etmeyi ve uymayı öğrenerek hazırladıklar tüm çalışmalar ve tezler sayesinde hem lisans hem de lisansüstü programlara başvururken öncelik sahibi olurlar,
  • Hem Türkiye’de hem de yurtdışındaki üniversitelerde lisans ya da yüksek lisans eğitimlerinde değişen oranlarda burs alma; bazı derslerden muaf tutulma ya da bölüm değiştirme gibi farklı ve eşsiz şanslara sahip olurlar, 
  • TOK, CAS ve Extended Essay gibi IB Diploma Programı’na özgü benzersiz çalışmalarla hem eğitim hayatları boyunca hem de sosyal yaşamlarında farkındalık düzeylerini maksimum seviyeye çıkararak kendilerini üniversiteye hazır donanımlı birer birey haline getirirler,
  • Lisans eğitimine hazırlanırken oldukça sağlam ve saygı gören bir eğitim-öğretim temeli oluştururlar.