Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB DP)

Uluslararası Bakalorya Programı, 3-19 yaş arası öğrenciler için oluşturulmuş bir eğitim programıdır ve dünyada 140 dan fazla ülkede 1 milyon civarı öğrenci bu eğitim organizasyonunun kapsamında yer alır. Uluslararası Bakalorya, PYP (İlk Yıllar), MYP (Orta Yıllar), CP (Kariyer Yönelim Programı) ve DP (Diploma Programı) olmak üzere dört ana süreci içerir.

Diploma Programı (DP), ortaöğretimin iki yılındaki öğrencilerin, IB Öğrenen Profili´nde bahsedildiği gibi araştıran, sorgulayan ve hem ulusal hem de uluslararası konulara duyarlı nesiller olarak yetişmesini amaçlar.

Bu programa dahil olan öğrenciler, gerekli ödev ve sorumlulukları yerine getirip IB bitirme sınavlarını başarıyla tamamladıklarında Milli Eğitim Bakanlığı lise diplomasının yanısıra uluslararası geçerliliği olan IB Diplomasını almaya hak kazanırlar.

Uluslararası Diploma Programı ile öğrenciler;

  • Öğrenen merkezli bir eğitim sistemine dahil olurlar,
  • Sadece öğretileni kavramaktan çok, nasıl öğreneceklerine odaklanırlar,
  • Hem akademik hem de sosyal açıdan kendilerini geliştirip sağlıklı ilişkiler ve ahlaki sorumluluklar taşırlar,
  • Üniversite eğitimi ve sonrası için sağlam bir bilgi ve beceri temeli oluştururlar ve farklı diller ile kültürlere duyarlı bir anlayış geliştirirler.