Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı kapsamında güncel ve farklı öğrenme ve öğretme yaklaşımları bulunmaktadır. Bu yaklaşımlarla birlikte öğrenci ve öğretmenlerimize en iyi öğrenme ve öğretme ortamını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu genel amacımızın yanı sıra bu içeriklerin kazanımlarını şöyle sıralayabiliriz;

  • Öğrenme ve Öğretme yaklaşımları öğrencileri sorgulayan ve düşünen konumuna koyar.
  • Akademik dürüstlük anlayışını ve uygulamasını teşvik eder.
  • Bireysel farklılıkları ele alır.
  • IB Öğrenen Profili özelliklerini geliştirir.
  • Yakınsal Gelişim Alanına odaklanır.
  • Öğrencilerin yaşam boyu öğrenenler olmalarını sağlar.
  • Öğrencilere etkili öğrenmeyi öğretir.

Tüm bu kazanımlar doğrultusunda dikkat edilen öğrenme yaklaşımları ve tanımları şu şekilde sınıflandırılabilir;

Program kapsamında önemle üzerinde durulan ve özellikle öğretmenlerimizin dikkat ettiği öğretme becerileri ise şunlardır;