IB Programının uygulanması ile ilgili tarafımıza sıkça sorulan soruları cevaplamaya çalıştık. Eğer sorunuz ya da konuyla ilgili olası bir cevap aşağıda yer almıyorsa lütfen okulumuz IB Diploma Program Koordinatörü Sn. Firuze ÇEKİÇ’e e-mail atınız. ( firuze.cekic@acikoleji.k12.tr )

 • IB programlarının avantajları ve dezavantajları nelerdir?
  • IB Öğrencilerimiz, bütünsel bir öğrenme anlayışıyla derslerin ve konuların mantığını daha kolay kavraması nedeniyle hem Türkiye Üniversiteleri’ne giriş sınavlarında, he mde uluslararası üniversitelere başvuru sınav ve uygulamalarında başarılı olmaktadırlar. Türkiye geneli IB Mezunu öğrencilerin  başta Bilkent, Koç, Sabancı, Özyeğin, Bahçeşehir, Bilgi, ODTÜ ve Boğaziçi olmak üzere diğer mezunların bu üniversitelere yerleşme oranlarına göre daha yüksek oranlarda yerleşmişlerdir.
  • IB öğrencileri yurt dışı üniversiteleri de tercih edip burs alarak da yerleşebilmektedirler. Çünkü IB öğrencileri mezun olduklarında donanımlı ve hazır birer üniversite öğrencisi olarak mezun olmaktadırlar. Araştırma becerileri gelişmiş, tez yazma kabiliyetine sahip ve problem çözme başarısına erişmiş öğrenciler olmaktadırlar. Bu nedenle de yurtdışındaki dünya sıralamalarında üst sıralarda yer alan üniversitelerin dikkatini daha kolay çekerler. 
  • IB programları ücretsiz üniversite imkanı sağlamadığı gibi burs garantisi de vermemektedir. Bu noktada öğrencinin program içindeki başarısı belirliyeci olmaktadır. 
 • IB Programı sınıflarında mevcutlarınız nedir?
  • IB sınıflarımızın mevcutları 8-20 öğrenci arasında değişiklik göstermektedir. 
 • IB programının yurt dışı ile ilgisi nasıldır?
  • Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP), merkezi Cenevre’de bulunan Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) tarafından uygulanan ve 16-19 yaş arası öğrenciler için hazırlanmış, geniş kapsamlı, üniversite öncesi iki yıllık bir programdır.
  • Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen diplomanın yanı sıra öğrencilere uluslararası geçerliliği olan bir diploma kazandıran IBDP, uygulandığı ülkelerin kendi eğitim gereksinimlerine göre değişikliklere olanak tanıyan, uyarlanabilen bir program olup, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da resmen tanınmaktadır.
  • Uluslararası Bakalorya Programı dünya çapında 156 ülkede 5402 okulda 7232 program olarak uygulanmaktadır ve 3000’den fazla üniversite IB Diplomasını resmi olarak kabul etmektedir.
 • IB’nin bitirme sınavlarında başarısız olan öğrenciler diploma alamıyor mu?
  • IB Diploma Programında tüm görevlerini yerine getiren ancak diploma alamayan öğrenciler IB Bitirme Sınavları’na 3 kez daha girme hakkına sahiptir. Örneğin Mayıs 2023’de sınava giren ancak başarısız olan bir öğrenci Kasım 2023, Mayıs 2024 ve Kasım 2024’te tekrar sınavlara girebilir ve başarılı olduğu takdirde diplomasını alabilir. Ancak tüm bu sınavlarda öğrenci başarısız olursa IB Diploması alma hakkını kaybeder. 
 • IB diploması belli bir süre için mi geçerli? Hangi ülkelerde geçerli?
  • IB Diploması, diğer uluslararası geçerliliği sınırlı olan programların diplomasına kıyasla süresiz olarak geçerlidir. Diploma hiç bir zaman geçerliliğini yitirmez. IB Diploması; Amerika, Kanada, İngiltere, Almanya, Hollanda, Avustralya gibi yüzlerce ülkede resmi olarak tanınmaktadır. Hangi ülkede ve hangi üniversitede hangi koşullarda tanındığını öğrenmek için tıklayınız
 • IB diplomasının ülkemizde sağladığı avantajlar nelerdir?
  • IB diploması ülkemizdeki vakıf üniversitelerinin bir çoğu tarafından resmi olarak tanınmakta ve Diploma Puanı’na göre farklı oranlarda burs imkanları tanımaktadır. Bu oranları öğrenmek için lütfen okulumuz Diploma Programı Koordinatörü ve Reherlik birimiyle görüşünüz. 
 • IB ücretli bir program mıdır?
  • Evet, Balıkesir Açı Koleji IB Diploma Programı, IBO organizasyonu tarafından ayrıca ücretlendirilen sınavlar neticesinde; program içindeki kullanılacak materyal ve diğer içeriklerle birlikte ücretlendirilmektedir. Bu ücret yıldan yıla farklılık gösterebilir.
 • Olası bir Uzaktan Eğitim sürecinde IB Diploma Programı kapsamındaki dersler nasıl işlenecek?
  • Uzaktan eğitimde bir marka haline gelen ve Türkiye’nin eğitimde öncü kuruluşlarından biri olan Balıkesir Açı Koleji; COVID-19 salgını nedeni ile uzaktan eğitime geçen ilk kuruluşlardan biridir. Tüm derslerinde yaptığı senkron ve asenkron çalışmalarla  örgün eğitimden farksız ve eksiksiz tüm süreci başarıyla yönetmektedir.
  • Okulumuz ve IB Diploma Programımız 2021-2022 eğitim öğretim yılı ve sonraki yılların da olası uzaktan eğitim olması durumuna hazırlıklıdır. Salgının ve uzaktan eğitimin devam etmesi durumunda IB derslerimiz özel bir program üzerinden eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilecektir. Buna ek olarak program içinde yer alan; özellikle Fen Grubu derslerindeki deney, gözlem ve raporlar sanal laboratuvarlar üzerinden gerçekleştirilecektir. Aynı şekilde öğrencilerimizin Ulusal ve Uluslararası Akademik Kaynaklara ulaşabilmesi için Dijital Kütüphane’ye yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır.  Bunun dışında okulumuz IB Diploma programı derslerine entegre olabilen Google Classroom ve K12 programını kullanmaktadır. Bu sistemde çevrimiçi dersler açılıp, her türlü materyal yüklemesi, ödev takibi ve akademik takvim oluşturma gibi eylemler yapılmaktadır. Bu sisteme ilave olarak öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz akademik dürüstlük kontrol programı olan Unicheck’i kullanacaktır. Bu program üzerinden tartışma platformları oluşturabilir ve yazılı ödevler üzerine geribildirim sağlayabilmektedirler. Bu iki programın yanı sıra birçok öğretmenimiz Edmodo, Udemy, Coursera gibi uzaktan eğitim platformlarını etkin hale getirebilecekleri programlarla ders işleyebilmektedirler.
 •  2021-2023 (IB23) dönemi için IB Diploma Programı’na başvuru tarihleri nedir?
  • Programa başvurular 1 Şubat 2021 – 25 Haziran 2021 tarihleri arasında devam edecektir. Kontenjan dolması durumunda başvurular belirtilen tarihten önce yapılacak bir duyuruyla kapatılabilecektir. 
 • IB Diploma Programı için kullanılacak kitaplar, hesap makinesi ve diğer basılı materyaller için ne yapılması gerekiyor?
  • Yukarıda ifade edilen tüm içerikleri Balıkesir Açı Koleji tarafından IB Diploma Programı’na kesin kayıt yaptıran öğrencilere Ağustos 2021 ayında ve program boyunca aralıklarla okulumuz tarafından teslim edilecektir.