IB DİPLOMASI ALMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

IB Diploma Programına dahil olan bir öğrencinin diplomasını alabilmesi için aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekmektedir;

 • Üç ileri seviye (HL) ve üç standart seviye dersi seçilmesi (SL) ve ya 4 ileri seviye (HL) ve iki standart seviye (SL) dersi seçilmesi. Yüksek seviye seçilen dersler için 240 saat, standart seviye dersi için 150 saat dersin tamamlanmış olması,
 • Alınan tüm dersler için gerekli tüm çalışma, ödev ve sunumların kendilerine verilen zaman aralıklarında eksiksiz olarak tamamlanması,
 • CAS (Creativity, Action, Service), TOK (Theory of Knowledge ) ve EE (Extended Essay) çalışmalarının önceden tanımlanmış ve öğrencilerimize aktarılmış şartlar altında tamamlanması,
 • TOK ve EXTENDED ESSAY ortak bir değerlendirmeye sahip olduğundan, herhangi birinden N ya da E notunun alınmaması,
 • Diploma notu olarak toplamda en az 24 notunun alınması,
 • Herhangi bir seviyedeki herhangi bir dersten 1 alınmamış olması,
 • “2” puan alınan derslerin ikiden fazla olmaması (HL/SL),
 • “3” puan veya altındaki derslerin üçten fazla olmaması (HL/SL),
 • İleri Düzey derslerinden toplamda en az 12 puan alınması,
 • Standart Düzey derslerinden toplamda en az 9 puan alınması,
 • Akademik dürüstlük ilkesi ve IB Programı içeriğine aykırı bir davranışın oluşmaması.

Bu kriterler tamamen özet kriterlerdir. Spesifik olarak öğrencilerimizin daha detaylı tamamlanması ve dikkat etmesi gereken tüm detaylar okulumuza ait IB DP Kayıt Politikası, IB DP Değerlendirme Politikası, IB DP Akademik Dürüstlük Politikası, IB DP Dahil Olma Politikası ve IB DP Dil Politikası’nda ayrıca belirtilmiştir. Bilgi almak için okulumuz IB Diploma Program Koordinatörü Firuze ÇEKİÇ ile irtibata geçebilirsiniz. 

Açı Koleji Diploma Programı Değerlendirme Politikası

Değerlendirme Politikası'nı detaylı inceleyerek puantajı ve Diploma Sahibi olma şartların detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.